Sádrokartony bez nutnosti broušení!
  Sádrokartony MILANO

fa Milan Kratochvíl

 
 

Suchá výstavba

Základním prvkem tzv. suché výstavby jsou sádrokartonové desky.

Sádrokartonové desky jsou složeny ze sádrového jádra (směs sádry a rozvlákněného papíru či skelných vláken) oboustranně opláštěného speciálním papírovým kartonem, který je odlišný u různých typů desek. Podélná hrana desky je přizpůsobena optimálnímu snadnému tmelení s výslednou vysokou pevností spáry.

Sádrokartonové desky se vyrábějí:

 • obyčejné
 • protipožární
 • impregnované do vlhkého prostředí
 • protipožární impregnované
 • specielní desky pro zvláštní účely (pro akusticky náročné prostory, pro zaoblené plochy, zateplovací aj.)

 

Tloušťka sádrokartonových desek:

 • 9,5 mm
 • 12,5 mm
 • 15 mm
 • 18 mm


Velikost sádrokartonových desek:

 • 125 cm x 200 - 300 cm

Sádrokartonové desky se montují na konstrukce z ocelových profilů, pod desky se většinou vkládá izolace z minerální vlny. Sádrokarton se používá v bytech, domech, rekreačních objektech, výrobních halách, kancelářích atd.Sádrokarton

Pomocí sádrokartonových desek můžeme rychle, čistě a kvalitně měnit vzhled bytu nebo kanceláře včetně rozvodů vody a elektřiny. Lze jednoduše snížit stropy, instalovat moderní osvětlovací prvky, upravovat stěny a podlahy, lepit obklady a dlažby.

Sádra přispívá k tepelné pohodě člověka, jako systém zlepšuje zvukovou izolaci prostoru a řeší protipožární ochranu staveb. Sádrokartonové desky jsou vnímány jako tepelné a vytvářejí útulnost prostoru. Sádra reguluje vlhkost vzduchu v uzavřených prostorách, protože se skládá z mnoha malých pórů, které v případě potřeby přijímají vlhkost a při velkém suchu ji opět vracejí do místnosti. Sádra přispívá k optimálnímu mikroklimatu obydlí.

VÝHODY SÁDROKARTONOVÉHO SYSTÉMU

 • Špičková kvalita
 • Dokonalý vzhled a estetika
 • Široké možnosti použití
 • Lehké stavební konstrukce
 • Snadná doprava a manipulace
 • Jednoduchá zpracovatelnost
 • Rychlé a čisté konstrukční řešení
 • Snadná demontáž a přemístění příček
 • Bezproblémové vedení instalací umístěných v konstrukci
 • Výborné tepelně-izolační vlastnosti
 • Vysoký zvukový útlum
 • Požární odolnost
 • Použití ve vlhkém prostředí
 • Ekologický materiál

Tepelné a zvukové izolace


VLASTNOSTI VÝROBKŮ

ZE SKLENĚNÉHO VLÁKNA ČI KAMENNÉ VLNY


 • Tlumí hluk - pórovitá struktura materiálů absorbuje zvukové vlnění
 • Výborně tepelně izolují - mají velmi nízký součinitel tepelné vodivosti
 • Nehořlavost
 • Jsou chemicky neutrální - neobsahují nečistoty, nevláknité částečky, nevyvolávají korozi
 • Zabraňují množení bakterií a hub
 • Použití je snadné - dají se lehce řezat
 • Při použití nedráždí pokožku - jsou hygienicky nezávadnéParotěsná zábrana

Parotěsnou zábranu nazývanou též parozábrana umisťujeme mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad (palubky, sádrokarton) pro zamezení pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace, která je propustná pro vzdušnou vlhkost a dochází v ní k velkému teplotnímu spádu. Teplý vzduch v místnosti může obsahovat více vlhkosti než studený vzduch venku a bez použití parotěsné zábrany dochází ke kondenzaci vlhkosti v izolaci. Důsledkem zkondenzované vlhkosti je zhoršování izolačních parametrů tepelné izolace. Následně provlhává dřevo ve střeše, tvoří se nebezpečné plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách.


Postup zateplování

Je-li základní konstrukce střechy provedena z trámů, dodržujeme tento postup zateplování:

 • Klademe pojistnou fólii na krokve nebo na bednění. Pojistná fólie zamezí vlhnutí izolace při zatečení do střechy. Pokládáme ji tak, aby se překrývaly jednotlivé pásy směrem dolů a fólie odváděla vodu ven.

 • Po položení pojistné fólie pokládáme střešní krytinu na latě nebo bednění.

 • Tepelnou izolaci vkládáme ve většině případů mezi krokve. Je třeba jí vkládat tak, aby mezi jednotlivými deskami nebo pásy nebyly žádné mezery. Dle požadavků vkládáme druhou vrstvu izolace pod krov na zavěšenou konstrukci. Následně překrýváme vysoce parotěsnou zábranou, která musí být pečlivě slepena.

 • Poté provádíme montáž sádrokartonových desek popř. palubek aj.
Vlastníme certifikáty pro montáž sádrokartonů včetně systému protipožárních sádrokartonů.
Vlastníme certifikáty pro montáž izolací společností KNAUF INSULATION, spol. s r. o. a URSA CZ s. r. o.

Naše firma je zařazena do seznamu SOD v programu Zelená úsporám.

 

Sádrokartony MILANO - Fa. Milan Kratochvíl


© 2020 Milan Kratochvíl   ::: Design by Jason Lutterloh